เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องยกฐานะเทศบาลเมืองบ้านเป็ด วันที่ 5 เมษายน 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่องการขอยกฐานะจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด เป็นวันที่ 5 โดยแบ่งเป็นสองชุด ชุดที่ 1 จากประชาชนในบ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 และบ้านหัวทุ่งนคร หมู่ 14 ณ สุขศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 และชุดที่ 2 จากประชาชนในบ้านบ้านเดชา หมู่ 17 ณ ศาลาเดชา หมู่ 17 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น.
QR Code หน้านี้