เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องยกฐานะเทศบาลเมืองบ้านเป็ด วันสุดท้าย

มื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่องการขอยกฐานะจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด เป็นวันที่ 6 วันสุดท้ายของการประชาคม จากประชาชนในบ้านหนองโจด หมู่ 8 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 18.30 น.
QR Code หน้านี้