เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งจุดบริการประชาชนในวันช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 จะให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
QR Code หน้านี้