เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องความเป็นมาของสวนสาธารณะบึงหนองโคตร และการพัฒนาสวนสาธารณะบึงหนองโคตรในอนาคต ให้มีความสวยงามรวมถึงการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ พักผ่อนหย่อนใจ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้