เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5)

ไฟล์ที่ 1. บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 1.05 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566
ประเภท
ขนาด 0.47 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้