เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อและติดตั้ง CCTV
ประเภท
ขนาด 3.53 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้