เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรยสารส้ม ในบ่อทดลองบำบัดน้ำที่บึงกี รอบที่ 2

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำทีมงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังจากที่ได้มีการโรยสารส้มรอบที่ 1 แล้วนั้นได้ตรวจสอบค่า pH ของน้ำแล้ว สามารถดำเนินการโรยสารส้มได้อีกในรอบที่ 2  ณ บึงกี บ้านเป็ด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอให้งดจับสัตว์น้ำ ในบึงกี (บึงทดลองการบำบัดน้ำ) เลื่อนออกไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้การทดลองโรยสารส้มเพื่อบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
QR Code หน้านี้