เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับมอบรางวัลที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้ นายธวัชชัย พลเสนา รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่) ทั้งนี้ได้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีผลการประเมินในระดับ AA
QR Code หน้านี้