เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การแข่งขันกีฬาภายใน รร.ขอนแก่นวิทยาลัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ แก้วไสย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ขอนแก่นวิทยาลัยเกมส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
QR Code หน้านี้