เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รวมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบ เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่นำเครื่องสูบน้ำ ช่วยขนสิ่งของขึ้นบนที่สูง และมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วม ตั้งแต่คืนวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชน ที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลบ้านเป็ดทุกๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ นอกจากนี้ หากพี่น้องชาวตำบลบ้านเป็ด ที่มีความประสงค์ต้องการ - ข้าว น้ำดื่ม และกระสอบทรายกั้นน้ำ .. ** สามารถเข้ามาติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ วัดไทรทอง พิกัดวัดไทรทอง https://shorturl.asia/rFtKc *** ประกาศแจ้งจุดรับกระสอบทรายกั้นน้ำเพิ่มเติม 1.ศูนย์ป้องกันบ้านเป็ด 2.อนามัยหัวทุ่ง 3.วัดไทรทอง 4.สนามฟุตซอล บ้านสันติสุข 5.วัดบ้านกอก ข้าง ร.ร.บ้านกอก ติดต่อสอบถาม โทร. 199 , 043-000553 หรือ 043-423869 ต่อ 432 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้