เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในโครงการ 1 ผู้ให้ = ร้อยรอยยิ้ม
QR Code หน้านี้