เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลระยะยาว

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลระยะยาวเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
QR Code หน้านี้