เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 1 คน ได้แก่ นายปัญญา สุดตะนา มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ พร้อมด้วยคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้