เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบทุนการศึกษาฯ ตามโครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาส เรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการมอบ ทุนการศึกษาฯ ตามโครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาส เรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 8 ทุนการศึกษา ดังนี้ 1.นางสาวสุเมษา สิทธิ 2.นายวิชัยญา ภูถวิล 3.นายชินดนัย กรไชยา 4.นางสาวจริภิญญา คนรู้ 5.นายอิทธิพัทธ์ กันหา 6.นางสาวอรวรรณ ขันทะสีมา 7.นายประภากร เสาผล 8.นางสาวณัชชา ณ ป้อมเพชร
QR Code หน้านี้