เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 5

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 5 โดยมีกิจกรรม การผสมน้ำผลไม้ โดยมีวิทยากรจากศูนย์รัตนาภา มาให้ความรู้ พร้อมทำกิจกรรม เป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาอาชีพร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ร่วมพบปะและชมกิจกรรมการอบรมและวิธีการทำน้ำผลไม้รวม ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้