เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตตำบลบ้านเป็ด ในโครงการสนับสนุนนักเรียนเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้