เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ และแจ้งข่าวสารให้รับทราบ รวมไปถึงหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้