เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข

วันที่ 27 พฤษภาคม โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 4 โดยมีกิจกรรมอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรจากพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้ ต่อด้วย กิจกรรมอบรม การจัดแจกันดอกไม้ โดยมีวิทยากรจากศูนย์รัตนาภา มาให้ความรู้ พร้อมทำกิจกรรม เป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาอาชีพร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และนางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ร่วมพบปะและชมกิจกรรมการอบรมและวิธีการทำแจกกันดอกไม้ โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้