เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) เพื่อการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้