เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขอแสดงความยินดี นักกีฬาประเภท Performance Pair Sword Form Femaile (ดาบคู่ ) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขอแสดงความยินดี
กับ นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์ และ นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักกีฬาประเภท Performance Pair Sword Form Femaile (ดาบคู่ ) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
QR Code หน้านี้