เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมศรี แสนทวีสุข รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
QR Code หน้านี้