เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้