เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลและเฟซบุ๊กสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลและเฟซบุ๊กสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565)
ประเภท
ขนาด 8.24 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้