เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
ประเภท
ขนาด 11.57 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้