เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขออนุมัติประกาศการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ไฟล์ที่ 1. ขออนุมัติประกาศการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท
ขนาด 0.72 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท
ขนาด 0.02 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้