เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดพิธีต้อนรับ นายสมศรี แสนทวีสุข ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสายงานบริหาร พร้อมคณะผู้ร่วมแสดงความยินดี จากเทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้