เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.บ้านเป็ด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละเดือน และผลการดำเนินงานของ ที่ผ่านมา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้