เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุขฯ วันที่ 2

วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 2 โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมอบรมธรรมะกับการดำรงชีวิต โดยมี พระครูวิสิฐสุตาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง มาบรรยายให้ความรู้ ต่อด้วย กิจกรรมอบรมโภชนาการสำหรับสูงวัย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมาบรรยาพร้อมทำกิจกรรม สำหรับในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพ (การทำน้ำพริก) เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาอาชีพร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และนางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ร่วมพบปะและชมกิจกรรมการอบรมและวิธีการทำน้ำพริกของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้