เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ไฟล์ที่ 1. ขออนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประเภท
ขนาด 1.32 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ประเภท
ขนาด 0.51 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้