เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายบัวฮอง บุญจวง ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสมาเทศบาล และนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่สูงขึ้น ซึ่งได้มีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งและสังกัดใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้แก่ พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และนางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการทั้งสองท่าน ยังได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากทุกส่วนราชการและบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้