เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบเกียรติบัตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีมอบเกียรติบัตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการประกวดความสามารถของน้องๆนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 ในปัจจุบัน
สำหรับการประกวดความสามารถของน้องๆนักเรียน ประกอบด้วย
1.การคัดเลือกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ อาทิ ผู้มีคุณธรรม ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และความเป็นเลิศทางด้านภาษา
2.การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “อยู่อย่างเป็นสุขในยุคโควิด” โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 5 รางวัล
3.การประกวดเรียงความ หัวข้อ โควิดกับชีวิตของฉัน และท้องถิ่นในฝัน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 5 รางวัล
4.การประกวดความสามารถพิเศษ อาทิ ร้องเพลง เต้น หรือการแสดงอื่นๆ แบ่งเป็นประเภทเดี่ยวและกลุ่มอย่างละ 3 รุ่นๆ 5 รางวัล
โดยการประกวดได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2564 และได้มีการคัดเลือก พร้อมประกาศผล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ผ่านทางเพจเฟสบุ๊กของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้น้องๆ ที่เข้ารับการประกวดและได้รับรางวัล โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนในเขตตำบลบ้านเป็ด น้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้