เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะผู้บริหาร อวยพรปีใหม่ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ กับนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ เพื่ออวยพรปีใหม่ และสร้างขวัญกำลังใจที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน และทำหน้าที่เพื่อบริการประชาชนมาตลอดปี และจะร่วมกันพัฒนาตำบลบ้านเป็ดให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
QR Code หน้านี้