เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายพูลศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้