เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้พิการในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้พิการในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน 5 คัน เพื่อเป็นการการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
QR Code หน้านี้