เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น โดยมี พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมรับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งจุดบริการประชาชนในวันช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จะให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 25564 - 4 มกราคม 2565 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
QR Code หน้านี้