เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ รวมไปถึงเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้