เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้