เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุขเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองจิก ชั้น 3
QR Code หน้านี้