เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 สูตรไขว้หรือสูตรผสม

บรรยากาศของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 สูตรไขว้หรือสูตรผสม SV+AZ เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้แก่ประชาชนทั่วไป
QR Code หน้านี้