เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ทำบุญกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2564

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันร่วมทำบุญกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน โดยได้มีการตั้งต้นกฐินสามัคคี บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมกันทำบุญ ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2564 และได้ทำไปทอดถวาย ณ วัดกองศรี หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้