เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ที่เข้าร่วมการประกวดบทความภาษาจีนเพื่อชิงทุนการศึกษา

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ที่เข้าร่วมการประกวดบทความภาษาจีนเพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 5 คน ดังนี้
1. เด็กชาย สุชิตกุล กาสอนรุ่งเจริญ ได้รับทุนการศึกษาจากการประกวดบทความภาษาจีน เป็นเงินรางวัลจำนวน... 3,000 บาท
2. เด็กหญิง บุนรดา บำรุงราษฎร์ ได้เข้าร่วมการประกวดบทความภาษาจีน
3. เด็กหญิงบุณยานุช บุดคำเวียง ได้เข้าร่วมการประกวดบทความภาษาจีน
4. นายนฤพิพัฒน์ อามาตย์สมบัติ ครูผู้ฝึกสอน ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดบทความภาษาจีน
5. นางมะนิตดา แดงหยง ครูผู้ฝึกสอน ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดบทความภาษาจีน
QR Code หน้านี้