เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายบัวฮอง บุญจวง ประธานสภาเทศบาล และนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติประปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 15 คน ดังนี้
1. นางพรรภา พลทองสถิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. น.ส.บุญสนอง ศรีเพีย หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3. น.ส.สุพัฒน์ หนูบุญ หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4. นายวิชัยญา ภูถวิล หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5. นางแฉล้ม สิงห์น้อย หมู่ที่ 7 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. นางประณีต ไชยสอน หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7. นางนิรันดร์ อรัญวาส หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8. นางดรุณี หาชานนท์ หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9. นายธนวัฒน์ บุตรตั้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10. นางจิรนันท์ โคตรลุน หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11. นางอรดี เจริญจรรยากุล หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12. น.ส.สงวนศรี พลทองสถิต หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13. นางเหรียญทอง สอนน้อย หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14. คุณนราพร เยาวฤทธิ์ ร้านเกรฟเกรฟ อู้ฟู้ขอนแก่น
15. ดร.อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ กรรมการ บริษัท โคว้ยูฮะ มอเตอร์ จำกัด และเลขานุการมูลนิธิคุวานันท์
QR Code หน้านี้