เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้