เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศ การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 (รอบสำรอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 รอบสำรอง สำหรับประชาชนในเขตตำบลบ้านเป็ด ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนตำบลบ้านเป็ดที่เดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น รวมไปถึงฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ด ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่มาให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้