เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 สูตรไขว้หรือสูตรผสม SV+AZ เข็มที่ 1 แบบ Walk in

บรรยากาศของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 สูตรไขว้หรือสูตรผสม SV+AZ เข็มที่ 1 แบบ Walk in ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและผู้ติดตาม และตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศูนย์หัวทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ นายเจษฎา ชัยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาทุกๆท่าน ที่เดินทางมามอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านและประชาชนผู้รับบริการ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้