เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้