เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสภาเด็กและเยาวชน (นักเตะน้อย)

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะน้องๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการสภาเด็กและเยาวชน (นักเตะน้อย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัวและสังคม สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศในอนาคต เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยหันมาเล่นกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และเพื่อพัฒนาเด็กและยาวชนเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน และยังได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลกับน้องๆเยาวชน ณ สนามกีฬา โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้