เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2564 เพื่อสำรวจปัญหา และความต้องการของแต่ละชุมชนในเขตตำบลบ้านเป็ด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนได้รับทราบ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้