เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจลอกท่อระบายน้ำ ถนนศรีจันทร์

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ พร้อมดูดโคลน บริเวณถนนศรีจันทร์ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากมีขยะและโคลนเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำจำนวนมาก จนน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้
QR Code หน้านี้