เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 วันที่ 5

ยังคงดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในบรรยากาศวันที่ห้าของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลดอนช้าง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและผู้ติดตาม ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศูนย์หัวทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน บริษัทโค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด สาขาขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันและประชาชนจิตอาสาทุกๆท่าน ที่เดินทางมามอบน้ำ ขนม และเครื่อวตรวจเขื้อโควิด - 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านและประชาชนผู้รับบริการ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้